Mistři tradiční rukodělné výroby 2018

V letošním roce bude již posedmé udělen titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje, kterým budou oceněni řemeslníci z jižní Moravy.  O návrzích rozhodla krajská rada na svém jednání 23. dubna 2018.


Titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje byl v roce 2018 udělen:


–       paní Haně Buchtelové v oboru Tkalcovství,


–       paní Ludmile Kočišové v oboru Výroba figurek z kukuřičného pletiva (šustí),


–       panu Alexandrovi Slavíkovi v oboru Řezbářství,


–       panu Karlovi Hanákovi v oboru Výroba habánské keramiky,


–       panu Františkovi Pavlicovi v oboru Výroba a pokládání slaměných došků,


–       panu Milanovi Strmiskovi v oboru Zpracování rohoviny a perleti.


Hlavním kritériem pro nominaci byla skutečnost, že dotyčný ovládá v daném oboru výjimečnou nebo jedinečnou tradiční technologii nebo tradiční lidovou techniku a předává své dovednosti a zkušenosti následovníkům. Komise pro tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje kromě těchto kritérií posoudila, do jaké míry jsou výrobky nominovaných řemeslníků estetické, jakou mají užitnou hodnotu, a zda se dodržují tradiční materiály, vzory a barevnost.


 „Tento titul byl zřízen jako forma veřejného uznání a podpory lidem, kteří dokonale ovládají znalosti a dovednosti tradiční rukodělné výroby a kvalifikovaně je prezentují. Uděluje se pouze v těch oborech výroby, které jsou zásadním způsobem ohroženy nebo jim hrozí zánik. Věřím, že nejen titul, ale zejména jeho držitelé budou inspirací pro mladou generaci, aby se dále snažila tato dnes již tak vzácná řemesla a dovednosti udržovat,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.


Místem pro slavnostní udílení titulů bude v návaznosti na tradici minulých let město Kunštát, a to v rámci festivalu Svátky řemesel, který se uskuteční na počátku června 2018.
 

Poslední termín Slow food festivalu! Již 3. – 5. 10. 2019.

Poslední termín Slow food festivalu! Již 3. – 5. 10. 2019.

Leave review
Můžete se těšit na očekávané workshopy i kuchařskou show a navíc na Školní ...
Read More
Slow food festival 5.-7.9.2019

Slow food festival 5.-7.9.2019

Leave review
Přijďte za námi již počtvrté ochutnat sezónní a místní potraviny. Na Zelné...
Read More
Festival Slow food: Co už jsme zažili a co nás ještě čeká?

Festival Slow food: Co už jsme zažili a co nás ještě čeká?

Leave review
Kdo se v minulých termínech nestihl účastnit festivalu Slow food, máme tu p...
Read More
Reportáž ze Slow food festival 18.-20.7.2019

Reportáž ze Slow food festival 18.-20.7.2019

Leave review
Druhá akce Festivalu Slow food je za námi. Podívejte se jak probíhala a co ...
Read More
Reportáž ze Slow food festival  20.-22.6.2019

Reportáž ze Slow food festival 20.-22.6.2019

Leave review
Festival Slow food má za sebou první akci. Počasí nám přálo, návštěvníci se...
Read More